Rozlicz PIT z PITax.pl

Sport

Jakie dyscypliny sportu uprawiają niepełnosprawni?

Dyscypliny zimowe
NARCIARSTWO, BIATHLON, SANECZKARSTWO

Grupowe dyscypliny sportowe
KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, RUGBY

Indywidualne dyscypliny sportowe
ŁUCZNICTWO, KRĘGLE, TENIS ZIEMNY, KOMETKA, TENIS STOŁOWY, PŁYWANIE, NURKOWANIE, ŻEGLARSTWO, WIOŚLARSTWO I KAJAKARSTWO, LEKKAATLETYKA, PIĘCIOBÓJ, WYŚCIGI NA WÓZKACH, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, SZERMIERKA, WSPINACZKA


Do uprawiania sportu inwalidzkiego powinny być stworzone odpowiednie warunki. Najczęściej motywacją do podejmowania aktywności sportowej jest chęć doznania radości związanej z ruchem, który szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych jest czynnikiem psychoterapeutycznym. Trening ukierunkowany na daną dyscyplinę sportową daje osobie mającej pewne dysfunkcje daje dużą satysfakcje i radość. W sporcie tym rekord nie jest celem i podejmowane wysiłki nie mają być podejmowane za wszelką cenę, kosztem utraty zdrowia.
 Zdaniem dwóch wielkich autorytetów rehabilitacji ruchowej - prof. W. Degi i prof. M. Weissa "w utrzymaniu sprawności osiągniętej w czasie leczenia rehabilitacyjnego zamkniętego, sport jest najlepszym środkiem".

Sport jako dyscyplina ludzkiej aktywności, angażuje wiele osób niepełnosprawnych, którzy nie tylko walczą z samym sobą o uzyskanie większej sprawności fizycznej potrzebnej do egzystencji w życiu codziennym, ale także chcą walczyć w rywalizacji sportowej z innymi zawodnikami.

Dyscypliny lekkoatletyczne, wyścigi na wózkach inwalidzkich na różnych dystansach itp. uprawiane są rekreacyjnie i zawodniczo już od dawna Zawodnicy startują w zależności od schorzeń w poszczególnych grupach. W każdej grupie istnieją odpowiednie klasy. Klasyfikacji do odpowiedniej grupy dokonują lekarze klasyfikatorzy lub rehabilitanci. Przy kwalifikowaniu do odpowiednich grup obowiązuje między innymi badanie siły mięśniowej1.

Przypisy
1     J. Bahrynowska-Fic: Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki, PZWL, Warszawa 1999r, s.422

Back to top